Ontwerp – Berekenen / Tekenen van constructies voor de Utiliteitsbouw

 • Het Konstruktis-team berekent en tekent utiliteitsgebouwen in primair STAAL- en BETON-constructies. Maar ook Hout (Houtskeletbouw), metselwerk of Aluminium is hierbij mogelijk
 • De bouwkundige plannen worden uitgewerkt en gedetailleerd in een 3D-model tot een definitief ontwerp (DO) of een bestek/bouwaanvraag (TO).
 • Indien nodig verzorgt Konstruktis hierbij, dat via onze externe partners er inmetingen of sonderingen worden uitgevoerd.
 • Het 3D-model wordt na goedkeuring door opdrachtgever, c.q. architect en aannemer, uitgewerkt tot een productiepakket (UO) dat alle nodige plannen en lijsten bevat die nodig zijn voor de uitvoering.

Ontwerp

 • Aan de hand van het ontwerp, wordt in overleg met de opdrachtgever/architect, en in functie van het beoogd gebruik, de structuur ontworpen.
  • Hierbij kan puur een constructief ontwerp worden geleverd
  • Maar ook een bijbehorend bouwkundig ontwerp
 • Zowel de praktische aspecten, de uitvoerbaarheid als de economische aspecten worden in overweging genomen bij het bepalen van de materialen/profielen.
 • Een voorstudie naar de stabiliteit kan hierbij worden voorgelegd.

Berekenen

 • Voor de constructieberekening van de structuren werkt Konstruktis o.a. met de rekenprogramma’s SCIA ENGINEER, IDEA Statica, Finnwood …
 • Alle berekeningen houden rekening met Eurocodes en Europese of nationale normen. Desgewenst kan er echter ook met andere normeringen zoals NORSOK, IBC, AISC of DNV gerekend worden
 • De resultaten van de berekeningen worden aangeleverd aan de hand van een rekenrapportage.
 • Voor bouwkundige berekeningen kunnen wij met externe partijen samenwerken.

Tekenen

 • Het modelleren van de constructies naar het productiepakket worden verwerkt aan de hand van het tekenprogramma TEKLA STRUCTURES
 • Het uitvoeringsdossier bestaat o.a. uit de overzichtsplannen, pos- en merktekeningen, de benodigde materiaallijsten.
 • Het modelleren van de bouwkundige constructie wordt middels het tekenprogramma AutoCAD

De tekeningen voor de totaalprojecten omvatten:

 • Constructief:
  • Overzicht met 3D-zichten
  • Montagetekeningen welke materiaal gebonden zijn
  • Ankerplan of funderingstekening
  • Vloerplan(nen)
  • Gevelplan(nen)
  • Doorsnedes
  • Werkplaatstekeningen
  • Detailtekeningen
 • Bouwkundig:
  • Overzichten vloeren
  • Gevelzichten
  • Doorsneden
  • Details
  • Installatietekeningen

Toepassingen

 • Kantoren - kantorencentrum
 • Logistiek centrum
 • Shopping centrum
 • Ziekenhuis
 • Schoolgebouw
 • Cultureel centrum
 • Sportinfrastructuur - Sportpark - Sportcentrum
 • Manege
 • Indoor skipiste
 • Zwembad