Industrie

 

Ontwerp – Berekenen / Tekenen van constructies voor de industriebouw

 • Het Konstruktis-team berekent en tekent industriegebouwen in primair STAAL- en BETON-constructies.
 • De bouwkundige plannen worden uitgewerkt en gedetailleerd in een 3D-model.
 • Indien nodig verzorgt Konstruktis hierbij, dat via onze externe partners er inmetingen of sonderingen worden uitgevoerd.
 • Het 3D-model wordt na goedkeuring door opdrachtgever, c.q. architect en aannemer, uitgewerkt tot een productiepakket (UO) dat alle nodige plannen en lijsten bevat die nodig zijn voor de uitvoering.

Ontwerp

 • Aan de hand van het ontwerp, wordt in overleg met de opdrachtgever/architect, en in functie van het beoogd gebruik, de structuur ontworpen.
  • Hierbij kan puur een constructief ontwerp worden geleverd
  • Maar ook een bijbehorend bouwkundig ontwerp
 • Zowel de praktische aspecten, de uitvoerbaarheid als de economische aspecten worden in overweging genomen bij het bepalen van de materialen/profielen.
 • Een voorstudie naar de stabiliteit kan hierbij worden voorgelegd.

Berekenen

 • Voor de constructieberekening van de structuren werkt Konstruktis o.a. met de rekenprogramma’s SCIA ENGINEER, IDEA Statica, Finnwood …
 • Alle berekeningen houden rekening met Eurocodes en Europese of nationale normen. Desgewenst kan er echter ook met andere normeringen zoals NORSOK, IBC, AISC of DNV gerekend worden
 • De resultaten van de berekeningen worden aangeleverd aan de hand van een rekenrapportage.

Tekenen

 • Het modelleren van de constructies naar het productiepakket worden verwerkt aan de hand van het tekenprogramma TEKLA STRUCTURES
 • Het uitvoeringsdossier bestaat o.a. uit de overzichtsplannen, pos- en merktekeningen, de benodigde materiaallijsten.

De tekeningen voor de totaalprojecten omvatten:

 • Overzicht met 3D-zichten
 • Montagetekeningen welke materiaal gebonden zijn
 • Ankerplan of funderingstekening
 • Vloerplan(nen)
 • Gevelplan(nen)
 • Doorsnedes
 • Werkplaatstekeningen
 • Detailtekeningen

Toepassingen

 • Agro- en industriebouw
  • Opslagconstructies
  • Silo’s
  • Silo ondersteuningen
 • Industriebouw met woning / kantoor
 • Uitbreiding bestaande industriebouw
 • Hallenbouw, o.a.
  • Garage
  • Distributiecentra
  • Magazijn
 • Assemblageloods
 • Dakstabiliteit t.b.v. zonnepanelen en/of groendaken