Werkwijze

 

Wij kunnen instappen vanaf het eenvoudige schetsontwerp tot in de fase van de uitvoering. Afhankelijk van de fase waarin wij instappen kunnen onze werkzaamheden verschillen. Voor de verschillende werkzaamheden wordt in basis volgens de DNR-STB 2014 gewerkt. Hierbij kan echter in overleg altijd van worden afgeweken door extra werkzaamheden uit te voeren, of werkzaamheden te schrappen.

Tekenen

 • Het modelleren van constructies wordt zoveel mogelijk 3D uitgevoerd in Tekla Structures.
 • Voor kleinere werken (andere dan staalconstructies) wordt daarnaast met AutoCAD gewerkt voor 2D tekeningen op zowel constructief als bouwkundig niveau.
 • Het pakket aan documenten wat wordt geleverd verschilt per fase van werkzaamheden, maar kunnen o.a. bestaan uit overzichtstekeningen, pos- en merktekeningen, materiaallijsten, 3D viewer model en NC-files t.b.v. machinesturing.
 • Op aanvraag wordt er met een gepersonaliseerde lay-out gewerkt.

Berekeningen

 • Voor de berekening van constructies wordt door Konstruktis gewerkt met o.a. het rekenprogramma Scia Engineer en IDEA Statica.
 • Onze berekeningen worden in basis altijd conform de Eurocodes met Nationale Bijlage uitgevoerd. Hiervan kan op verzoek worden afgeweken door met b.v. rekenmethodes volgens DNV of IBC te werken.
 • “Normale” constructies worden zoveel mogelijk geschematiseerd tot 1D staafelementen
 • Bijzondere constructies of b.v. grote plaatvelden worden berekend volgens de eindige elementenmethode (EEM) als 2D platen.
 • Op detailniveau kan ook met 3D-volume elementen volgens de EEM worden gerekend.
 • De resultaten van de berekening worden aangeleverd middels een rekenrapport.
 • Eventueel worden voor kleinere werken i.p.v. volledige rapportage, constructieve memo’s verzorgd voor een beknopt overzicht van de resultaten.