Ontwerp – Berekenen / Tekenen van Civiele kunstwerken

 • Het Konstruktis-team ontwerpen; berekent en tekent constructies voor Civiele kunstwerken
 • De schetsontwerpen worden uitgewerkt en gedetailleerd in een 3D-model tot een definitief ontwerp (DO) of een bestek/bouwaanvraag (TO).
 • Indien nodig verzorgt Konstruktis hierbij dat via onze externe partners er inmetingen of sonderingen worden uitgevoerd.
 • Het 3D-model wordt na goedkeuring van opdrachtgever, c.q. architect en aannemer, uitgewerkt tot een productiepakket (UO) dat alle nodige plannen en lijsten bevat die nodig zijn voor de uitvoering.

Ontwerp

 • Aan de hand van het ontwerp, wordt in overleg met de opdrachtgever/architect de constructie ontworpen.
  • Hierbij wordt altijd eerst een Uitgangspunten notitie (BoD) gemaakt.
 • Zowel de praktische aspecten, de uitvoerbaarheid als de economische aspecten worden in overweging genomen bij het bepalen van de materialen/profielen.
 • Een voorstudie naar de stabiliteit kan hierbij worden voorgelegd.

Berekenen

 • Voor de constructieberekening van de structuren werkt Konstruktis o.a. met de rekenprogramma’s SCIA ENGINEER, IDEA Statica, Finnwood …
 • Alle berekeningen houden rekening met Eurocodes en Europese of nationale normen. Desgewenst kan er echter ook met andere normeringen zoals NORSOK, IBC, AISC of DNV gerekend worden
 • De resultaten van de berekeningen worden aangeleverd aan de hand van een rekenrapportage.
 • Voor bouwkundige berekeningen kunnen wij met externe partijen samenwerken.

Tekenen

 • Het modelleren van de constructies naar het productiepakket worden verwerkt aan de hand van het tekenprogramma TEKLA STRUCTURES
 • Het uitvoeringsdossier bestaat o.a. uit de overzichtsplannen, pos- en merktekeningen, de benodigde materiaallijsten.

De tekeningen voor de totaalprojecten omvatten:

 • Overzicht met 3D-zichten
 • Montagetekeningen welke materiaal gebonden zijn
 • Ankerplan of funderingstekening
 • Vloerplan(nen)
 • Gevelplan(nen)
 • Doorsnedes
 • Werkplaatstekeningen
 • Detailtekeningen

Toepassingen

 • Vaste Bruggen
 • Onderdelen van bewegende bruggen
 • Drijvende constructies
 • Bus overkappingen